روستای قره گوزلو | زنجان
زنجان

روستاي قره گوزلو

اين روستا از توابع بخش مرکزي شهرستان زنجان در استان زنجان ايران است

اين روستا بر اساس سر شماري مرکز آمار ايران در سال 1385جمعيت آن 445 نفر { 110خانوار } بوده است

همسايگان اين روستا عبارت است از : خاتون کندي ، دهشير سفلي ، شيخ جابر ، قلتوق ، سعيد آباد ، آق کند ،علي آباد ،گوجه قياي ،شهرک ،چايرلو .....

اين روستا جاي ديدني زياد دارد که يکي از اين ديدني ها کوه علي قياصي است که به گفته مردم حضرت علي (ع) به آنجا رفته

ايميل سايت

GharaGouzlo@Gmail.Com


تاریخ : شنبه 1 فروردین 1395 | زمان 9:35 نويسنده : حمید غلاملو


تاریخ : شنبه 1 فروردین 1395 | زمان 9:35 نويسنده : حمید غلاملو


تاریخ : شنبه 1 فروردین 1395 | زمان 9:35 نويسنده : محمدرضا ملکی